Qué és IAESTE?

IAESTE és un programa de mobilitat internacional per a la realització de pràctiques professionals remunerades per a estudiants en el marc de la cooperació Universidad-Empresa.

El cos internacional d’IAESTE és una organització no governamental, independent i apolítica, que manté una relació consultiva amb alguns organismes de Nacions Unides com la UNESCO, ECOSOC, ILO, UNIT, així com amb altres institucions educatives.

El programa IAESTE acumula des dels seus orígens més de 300.000 intercanvis i és l’associació amb més experiència pel que fa a la mobilitat internacional en l’àmbit universitari. Actualment, formen part de l’associació més de 80 països.

Els seus objectius principals són proporcionar als estudiants universitaris d’especialitats tècniques i científiques una experiència professional en l’estranger relacionada amb els seus estudis i promoure l’enteniment i la bona voluntat entre els estudiants de tot el món amb indepència de sexe, raça o religió.

A continuació es mostra la baremació interna de les ajudes.

BAREMO PUNTUACIÓN IAESTE UMH

22 octubre 2014